DOELGROEP

Sinds oktober 2021 is ons atelier niet alleen een atelier waar o.a. workshops gegeven worden, maar ook een werkatelier in de vorm van een dagbesteding. Hier kunnen mensen terecht met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier creëren we een gelijke plek binnen de maatschappij door ieder zijn / haar kwaliteiten op de juiste manier in te zetten binnen een bedrijf. Een werkplek waar geen etiket opgeplakt wordt en waar iedereen medewerker en/of collega wordt genoemd.

Met mijn grote liefde en passie voor creatief bezig zijn en het werken met mensen komt alles in het atelier van Simpel & Puur samen. Simpel & Puur is van ons allemaal. 

De medewerkers van het werkatelier hebben uiteenlopende hulpvragen. Het werkatelier van Simpel & Puur combineert verschillende doelgroepen in één dagbesteding. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende achtergronden en problemen in ons werkatelier terecht kunnen. Het werkatelier van Simpel & Puur is gericht op volwassenen:

  • met een verstandelijke beperking
  • met een niet aangeboren hersenletsel
  • met een psychische hulpvraag
  • met autisme

werkwijze

Wij kijken binnen het werkatelier van Simpel & Puur niet naar wat er niet mogelijk is, maar naar wat de kwaliteiten van iemand zijn en sluiten daar de taken op aan. Zo zijn we allemaal medewerkers van Simpel & Puur en noemt iedereen elkaar collega’s. Bestaat er (nog) geen passende taak, dan gaan we hier samen naar op zoek. Alle taken die binnen het werkatelier van Simpel & Puur worden uitgevoerd zijn een aanvulling voor het bedrijf en worden in opdracht van Simpel & Puur uitgevoerd. Je taken worden serieus genomen en met het resultaat wordt daadwerkelijk iets gedaan. Eén vaste taak, meerdere taken, één dag werken of meerdere dagen, dit alles is bespreekbaar en wordt per medewerker bekeken. Dat je met plezier naar Simpel & Puur blijft komen en energie haalt uit hetgeen je binnen het werkatelier mag doen is voor ons erg belangrijk. Hoe dit te kunnen blijven doen is per persoon verschillend en daarom kan de manier van werken per persoon verschillend zijn. Passend werk, dat door de persoon zelf is bepaald, waarbij ieder zijn/haar kwaliteiten worden ingezet om uitval te voorkomen.